Gamix | מערכות וירטואליזציה

מערכות וירטואליזציה

מערכות וירטואליזציה מתייחסות להפעלת תוכנה באמצעות דימוי תשתיות אמיתיות דרך הקצאת משאבי חומרה מתוך תשתית חומרה רחבה יותר ועל ידי כך ליצור איחוד שרתים, דרך מערכות וירטואליזציה ניתן ליצור בשרתים וירטואלים המחולקים משרת אחד ראשי, דימוי של מערכת הפעלה בכל אחד מהם.

 

מערכות וירטואליזציה

אחת המטרות העיקריות במערכת וירטואליזציה היינה לצמצם עלויות ניכרות וליצור תשתית יציבה ליישום מערכות חדשות בעתיד.
כאשר השרתים ומערכות המידע הולכים ומתפתחים ודורשים נתונים משודרגים יותר קיים צורך עז לחיסכון באופן ניכר בעלויות, מערכת וירטואליזציה מפחיתה את צריכת החשמל בכ-80% ולכן הפכה לכה פופולארית בתחום ה-IT.
 
תחום ה-IT או טכנולוגיית המידע בפירוש, מתייחס לשימוש בטכנולוגיה לניהול ועיבוד מידע.
 

יתרונות וירטואליזציה

  • צמצום שרתים – מערכת וירטואליזציה מאפשרת איחוד שרתים באמצעות דימו תשתיות אמיתיות והקצאת משאבי חומרה אליהם , משמע צמצום כמות השרתים.
  • שרידות גבוהה – מאחר ומספר שרתים מאוחדים על גבי שרת פיזי אחד, למקרה ששרת אחד נפל, המערכת תמשיך לפעול כרגיל.
  • צריכת חשמל מופחתת – איחוד שרתים מאפשר הפחתה ניכרת בעלויות הקירור ותחזוקת שרתים לחוד,כלומר צמצום עצום בצריכת חשמל.
  • ניהול אחיד – טיפול בכל השרתים הקיימים דרך ממשק אחיד ומרכזי.
  • ניצול משאבי חומרה בצורה אופטימלית – ארכיטקטורת וירטואליזציה, איחוד שרתים וירטואליים לשרת פיזי אחד מאפשר ניצול משאבי חומרה אופטימלי ויעיל יותר בהרבה.

 

קיימות מספר מערכות וירטואליזציה כיום בשוק, העיקריות, החזקות והבולטות ביותר הינן מערכת Virtuozzo ו VMWARE ESX, עיקר ההבדלים בין מערכות הוירטואליזציה השונות הוא חלוקת משאבי המערכת בין השרתים והניצול האופטימלי שלהם.
בין המערכות השונות ניתן למצוא;
  • Virtuozzo – מערכת וירטואליזציה הנחשבת לאחת המערכות החזקות כיום בשוק, מספקת את הביצועים והאפשרויות הקיימות של מערכות הפעלה מתקדמות אחרות וניתנת להפעלה עצמאית לצורך וירטואליזציה בלבד, מערכת זו אחראית לביצועים מעולים, הרצת השרתים הוירטואלים משתווה לשרתים ייעודיים וניצול משאבים מועט מהשרת הפיזי.
  • VMWARE ESX היינה מערכת וירטואלית מהחזקות הנמצאות כיום בשוק ומתעלה על מתחרותייה בכך שהיא מאפשרת ניצול משאבים מועט יותר לשם מערכת ההפעלה על מנת להקצות משאבים רבים יותר למערכות הוירטואליות, המערכת מבוססת על LINUX ונחשבת כאחת המערכות הטובות ביותר בתחום, מערכת ההפעלה מגשרת בין השרת הוירטואלי לרכיב החומרה אשר שרת ה-VPS מעוניין לעבוד איתו ובכך אינה יוצרת עוד שכבה של עיבוד נתונים, מאחר וכבר היה קיים עיבוד נתונים בין השרת למערכת ההפעלה.
  • Microsoft Virtual PC  היינה התשובה של מייקרוסופט ל VMWARE, זוהי תוכנה אשר רצה על מחשב על מערכת הפעלה Windows ומאפשרת הרצת מערכת הפעלה נוספת יציבה יותר משל VMWARE אמנם ניצול המשאבים שלה ירוד ולכן היא מתאימה לעבודה רק עם מחשבי שולחן ולא שרתים.

 

 

הסרטון הבא הינו סרטון אינפורמטיבי אודות מערכות וירטואליזציה, תפקידן ודרכי פעולתן.

צור קשר

הרגש חופשי לפנות אלינו בכל בקשה!

  • info@gamix.co.il
  • www.gamix.co.il